Fönster- och fasadrenovering Naturhistoriska riksmuseet


Ärofyllt uppdrag åt Statens Fastighetsverk

I Maj 2020 är det dags för denna pampiga byggnad att rustas upp. Det är södra tornet som kommer att fönsterrenoveras och även fasadrenoveras. Diverse plåtarbeten kommer också att utföras. Vi samarbetar i projektet med Långbro Bygg. Mer info kommer längs projektet gång.