Begär offert

Begär offert

RENOVERA FÖNSTER
- HUR GÖR MAN?

Se videon och lär dig mer

Metoder för att renovera fönster

Renoveringsmetod 1

Befintlig innerbåge anpassas för montering av energiglas. Denna enkla, men effektiva, renoveringsmetod går till så att vi anpassar den befintliga innerbågen för montering av ett hårdbelagt energiglas. Energiglaset monteras tillsammans med en ny glasningslist. Detta är en bra, billig och effektiv fönsterrenovering som ger fönstret ett förbättrat energivärde.

Renoveringsmetod 2

Befintlig innerbåge anpassas för montering av isolerruta med energiglas. Med denna renoveringsmetod anpassar vi den befintliga innerbågen så att det blir plats för en isolerruta med energiglas. Isolerrutan monteras tillsammans med en ny glasningslist. Isolerruta med energiglas ger fönstret ett kraftigt förbättrat energivärde.