Ulriksdals slott enligt gamla metoder


Ulriksdals slott är en byggnad med högt kulturhistorisk värde. BDF renoverade fönstren med gamla metoder och målning med linoljefärg. Arbetet färdigställdes sommaren 2022.

Beställare: Statens Fastighetsverk.