Gustav Vasa Kyrka


Ärofyllt uppdrag i samarbete med M3Bygg

I denna vackra kyrka har vi, i samarbete med M3Bygg, utfört fönsterrenovering och energiglasning. Det har varit en stor ära att få vara med i detta projekt där vi förskönat och energieffektiviserat kyrkan.

Gustaf Vasa Kyrkans Historia

Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan, byggdes 1906 och församlingen tillkom vid delningen av Adolf Fredriks församling. Den 10 juni samma år invigdes kyrkan. Flera arkitekter hade lagt fram förslag till en ny kyrkobyggnad, och det blev slottsarkitekten Agi Lindegrens idé om en centralkyrka i italiensk nybarock som slutligen förverkligades. Kyrkan är en av de få nybarockkyrkor i Sverige och har ett stort kulturhistoriskt värde. Altaruppsatsen är ett av Sveriges främsta barockkonstverk och columbariet Sveriges första och största, med plats för ca 35.000 urnor.

Kyrkans grundplan är ett grekiskt kors. Kupolen som reser sig över korsmitten är 60 meter hög. Kyrkan har ca 1.100 sittplatser och är därmed en av de största församlingskyrkorna i Stockholm. Den har en stor och  aktiv församling och är en viktig mötesplast i Vasastan. Åren 1965-66 genomgick kyrkan en genomgripande restaurering. Interiören gjordes ljusare och i kyrkans hörnpartier inreddes kapell.

Under 2016 och 2017 var detta Stockholms största kyrkorenoveringsprojekt sedan återuppbyggnaden av Katarina kyrka på 1990-talet. Gustaf Vasa kyrka har byggts om både in- och utvändigt för att möta församlingens nuvarande och framtida behov. Kyrkan behövde också anpassas till gällande regler om brandskydd, tillgänglighet, arbet

Vad har BDF gjort?

Vi på BDF fick uppdraget att arbeta och renovera kyrkans fönster av M3Bygg, som var generalentreprenör åt Gustaf Vasa församling. Vi monterade ner alla fönster och transporterade bågar och glas till vår verkstad i Sätra. Vi undersökte och tittade närmare på fönstren som var i mycket varierande skick. På verkstaden slipades fönstren trärena, murkna delar byttes ut och hela fönstren fick nytt liv och försågs med ett nytt inre glas i form av energiglas. Energiglaset satte vi in för att bidra till bättre inneklimat och lägre uppvärmningskostnader.

Vi som inte var i verkstaden och arbetade, var istället på plats i kyrkan och arbetade med renovering av alla fönsterkarmar.

Det var ett projekt som tog lång tid och var mycket omfattande, det krävdes av oss att arbeta självständigt och ansvarsfullt med en positiv attityd och ett glatt humör. Vi är glada att vi har välutvecklade rutiner och ordning och reda i vårt arbete och därför kunnat ha en smidig hantering i detta projekt.

Gustaf Vasa kyrka var ett projekt som var både roligt och ärofyllt och vi är väldigt nöjda med resultatet av vårt jobb!