Konradsbergsslott


Ärofyllt uppdrag åt SISAB

Konradsbergs Slott har i många år används för undervisning utav lärare, både i regi utav Lärarhögskolan och Stockholms Universitet. Numera är byggnaden en friskola och benämns att ha höga kulturhistoriska värden.

Fönsterrenovering på ett slott

Vi har utfört en fönsterrenovering i flera etapper av hela byggnaden. I samband med renoveringen monterade vi nya energieffektiva glas för att minska kallras från fönster och därmed minska byggnadens energiförbrukningen.