Dags för Fönsterrenovering på Observatoriet


Stockholms gamla observatorium är en anmärkningsvärd byggnad.

Observatoriets historia börjar på 1700-talet, då man alltmer fick upp ögonen för hur viktigt det var att satsa resurser på naturvetenskap. Kungliga Vetenskapsakademien instiftades 1739, och akademiens sekreterare från år 1744, Per Elvius d.y., tog sig an inrättandet av ett astronomiskt observatorium i Stockholm. Under 1800-talet gjordes flera om- och tillbyggnationer allteftersom anläggningen blev föråldrad.

När 1900-talet kom var dock anläggningen och utrustningen ändå föråldrad, och observatoriet hade dessutom kommit att omringas av staden allt mer, med dess kraftiga gatubelysning och orena luft. Detta gjorde det omöjligt att använda modern fotografisk utrustning på denna plats. Astronomen Nils Nordenmark höll år 1926 ett föredrag där han uppmanade Vetenskapsakademien och staden att göra något åt observatoriets omoderna och bristfälliga utrustning. och det gjorde man, nya läget för observatoriet valdes sydöst om Stockholm av två anledningar: för det första är söder det viktigaste väderstrecket för astronomiska observationer och man ville undvika ljuset från staden; för det andra avtar molnigheten utmed havsbandet varför man gav sig ut mot skärgården, österut. Karlsbaderberget i Saltsjöbaden bedömdes vara den mest gynnsamma platsen.

Kungliga Vetenskapsakademin drev mellan 1999 fram till 2014 ett museum i observatoriet. Idag ligger de gamla observatoriet på Observatoriekullen i Vasastan i Stockholm.

BDF rycker in med fönsterrenoveringen!​

Varför måste man då renovera gamla fönster?
Bruske/Delér Fönsterrenoverings VD Peter Johansson hjälper oss att reda ut.
”Saken är den att alla byggnader, fasader, interiör m.m. måste underhållas, går de för långt utan underhåll riskerar man en rad skador. Det som kan hända specifikt med fönster är att det blir rötskador, färgen släpper, sprickor uppstår m.m. Detta är inget man vill riskera och framförallt inte på en K-märkt byggnad” säger Peter.
Medarbetarna på Bruske är vana att arbeta med gamla vackra byggnader, och blev den leverantör som valdes ut att renovera observatoriets gamla fönster. I början av Maj i år drog arbetet igång och de beräknas vara klara i december. Man har jobbat i två etapper där man i etapp 1 håller på med flyglarna på observatoriet. I etapp 2 kommer man att göra allt arbete med huvudbyggnaden. Alla originaldelar i observatoriet är kvar, man har endast renoverat dessa. Det är något som BDF är noggranna med. ”dessa byggnader är så vackra så man vill behålla deras ursprungliga originaldelar och utseende” säger Peter.

Det är en varsam hantering när man ska renovera så gamla fönster, antikvarier är med i arbetet och det är många saker att tänka på för att hanteringen ska gå rätt till. Vi använder utvalt virke, gammal linoljefärg, där man kan framställa den exakta kulören från originalfärgen, som man sedan målar med. Vi slipar ner fönsterna så det blir trärena, byter kitt, justerar och tvättar upp. Yttre glaset är kvar i originalglaset medan innerglaset byts ut till energiglas. Energiglasen sätts in för att skapa bättre komfort invändigt, spara energikostnader och slippa kallras.
I samma veva som fönsterrenoveringen är i full gång på observatoriet så renoveras även fasaden och taket av Långbro Bygg, en underleverantör till BDF som de arbetar mycket tillsamman med. Observatoriet får sig med andra ord ett ordentligt uppryck! En rejäl renovering men behåller fortfarande sin ursprungliga charm.