fbpx

Dags för Fönsterrenovering på Observatoriet

Stockholms gamla observatorium är en anmärkningsvärd byggnad.Observatoriets historia börjar på 1700-talet, då man alltmer fick upp ögonen för hur viktigt det var att satsa resurser på naturvetenskap. Kungliga Vetenskapsakademien instiftades 1739, och akademiens sekreterare från år 1744, Per Elvius d.y., tog sig an inrättandet av ett astronomiskt observatorium i Stockholm. Under 1800-talet gjordes flera om- och tillbyggnationer allteftersom…

Stäng meny