Renoveringsmetod 2 "BD-2"

Befintlig innerbåge anpassas
för montering av isolerruta med energiglas

 

Med denna renoveringsmetod anpassar vi den befintliga innerbågen så att det blir plats för en isolerruta med energiglas.

 

Isolerrutan monteras tillsammans med en ny glasningslist.

 

Isolerruta med energiglas ger fönstret ett kraftigt förbättrat energivärde.

När vi renoverar fönster demonterar vi fönsterbågarna och skrapar dem trärena.

 

Sedan utför vi eventuella trälagningar och modifierar fönsterbågarna till den typ av glas som ska användas.

 

Därefter grundbehandlas fönster-bågarna innan de målas och åter-monteras.

BruskeDelér Renoveringsmetod ”BD-2”

ger fönstret ett U-värde på 1,2 [W/m2K].

© Bruske/Delér Fönsterrenoveringar AB • Stensätravägen 9A • 127 39 Skärholmen • Sverige • Tel. 08 - 410 098 00 • info@bruskedeler.se