Renoveringsmetod 1 "BD-1"

Befintlig innerbåge anpassas för montering av energiglas

 

Denna enkla men effektiva renoveringsmetod går till så att vi anpassar den befintliga innerbågen för montering av ett hårdbelagt energiglas.

 

Energiglaset monteras tillsammans med en ny glasningslist.

 

Detta är en bra, billig och effektiv fönsterrenovering som ger fönstret

ett förbättrat energivärde.

När vi renoverar fönster demonterar vi fönsterbågarna och skrapar dem trärena.

 

Sedan utför vi eventuella trälagningar och modifierar fönsterbågarna till den typ av glas som ska användas.

 

Därefter grundbehandlas fönster-bågarna innan de målas och åter-monteras.

BruskeDelér Renoveringsmetod ”BD-1”

ger fönstret ett U-värde på 1,8 [W/m2K].

© Bruske/Delér Fönsterrenoveringar AB • Stensätravägen 9A • 127 39 Skärholmen • Sverige • Tel. 08 - 410 098 00 • info@bruskedeler.se