Konstakademin

Konstakademin vid Rosenbad är ett mycket speciellt projekt där vi har utfört fönsterrenovering av de gamla fönstren. Vi har monterat solskyddsfilm på samtliga stora fönster i hörsalen för att få ett bättre inneklimat och för att skydda all värdefull konst.

© Bruske/Delér Fönsterrenoveringar AB • Stensätravägen 9A • 127 39 Skärholmen • Sverige • Tel. 08 - 410 098 00 • info@bruskedeler.se